BHP

BHP

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy w prowadzonym zakładzie pracy. Jednak zgodnie z art. 23711 Kodeksu Pracy każdy pracodawca zatrudniający mniej niż 100 pracowników, w przypadku braku kompetentnych pracowników, może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Specjalista spoza zakładu pracy gwarantuje bezstronność wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizując swoje obowiązki w wielu zakładach pracy spotyka się z licznymi, nieprzewidzianymi sytuacjami, które zwiększają jego doświadczenie i pozwalają sprostać oczekiwaniom zarówno pracowników jak i pracodawcy w zakresie powierzonych zadań.

Jako jeden z największych atutów służby bhp spoza zakładu pracy jest możliwość zlecenia wykonywania okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, czym nie można obciążać służby bhp powołanej spośród pracowników.