Aktualności

AKTUALNOŚCI

Dotacje ZUS
W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, ZUS realizować będzie konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Mówiąc…
Zmiany w badaniach profilaktycznych pracowników spowodowane COVID-19
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się̨ wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących: okresowych badań lekarskich,…
Zmiany w szkoleniach bhp spowodowane COVID-19
W związku z wprowadzonym na okres od  dnia 14 marca 2020 r. stanem epidemicznym i od dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii do odwołania…
Szkolenia w zakresie BHP
Szkolenia w zakresie BHP Problematyka szkoleń z zakresu BHP regulowana jest przez artykuły 2372 – 2375 Kodeksu pracy (Dz.U.2019.1495) oraz Rozporządzenia ministra Gospodarki i Pracy…