Oferta

OFERTA

Zapewniając wysoki standard oferowanych usług zapewniamy Państwu kompleksową obsługę z uwzględnieniem obecnie obowiązujących przepisów prawa, zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wszystkie dokumenty i instrukcje opracowujemy indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki każdego zakładu pracy.

W szczególności zajmujemy się szkoleniami :

 • wstępne,
 • okresowe.
W zakresie obsługi BHP
 • kompleksowa obsługa w zakresie wykonywania obowiązków służby bhp,
 • kontrole i analiza stanu bhp w zakładzie pracy,
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego,
 • dokumentacja powypadkowa,
 • opracowywanie instrukcji na stanowiskach pracy,
 • pomoc w realizacji nakazów i wystąpień PIP i PIS
W zakresie ochrony przeciw pożarowej
 • kompleksowa obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • przegląd stanu ochrony przeciwpożarowej,
 • szkolenia.
W zakresie HACCP
 • kompleksowa obsługa w zakresie HACCP,
 • wdrażanie systemu HACCP,
 • opracowywanie dokumentacji w zakresie dobrych praktyk higienicznych i sanitarnych (GHP, GMP),
 • opracowywanie instrukcji sanitarnych,
 • kontrole i analiza systemu HACCP,
 • szkolenia.